• 0342 317 2000

1.gün

15.Şubat.2024

Gaziantep Üniversitesi

Mavera Kongre Merkezi

9.00-9.30

Zirve kayıt

9.30-10.30

Zirve Açılış Konuşmaları

Prof. Dr. Mustafa BAYRAM, Zirve Düzenleme Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Arif ÖZAYDIN, Gaziantep Üniversitesi Rektörü

Banu ASLAN, T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yapı İşl. Genel Müdürü

Fatma ŞAHİN, Gaziantep Büyükşehir Başkanı

Kemal ÇEBER, Gaziantep Valisi

 

10.30-12.00

1. Çağrılı Konuşma

Prof. Dr. Naci GÖRÜR

 

12.00-13.30

Öğle Yemeği

13.30-14.30

2. Çağrılı Konuşma

Haluk Levent

 

14.30-14.45

Ara

14.45-15.45

3. Çağrılı Konuşma

Prof. Dr. Mikdat KADIOĞLU

 

15.45-16.00

Ara

16.00-17.15

Zirve Birinci Oturumu

Depremin Hukuki Boyutu

Depremler sonrası meydana gelen hukuki sorunlar, sorunların çözümleri için yapılması gerekenler, mevcut durum ve analizi, geleceğe yönelik projeksiyonlar ele alınacaktır.

 

Panelistler

Mehmet Hakan DOĞAN-Adıyaman Cumhuriyet Başsavcı V.

Kutlug Kaan BİLGE- Hatay Cumhuriyet Savcısı

Av. Erhan NİZAMOĞLU-Hatay Barosu Başkanı

Av. İskender KAHRAMAN-Gaziantep Barosu Başkanı

Doç Dr. Sinan Sami AKKURT-Selçuk Üniversitesi

 

Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Emre ZORLU

 

2.gün

16 Şubat 2024

Gaziantep Üniversitesi

Kongre Merkezi

9.00

2. Gün Açılışı

 

9.00-09.15

Bir Duayen Gözüyle: Özel Oturum

Prof. Dr. İlhan TEKELİ

Emekli Öğretim Üyesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Şehir ve Bölge Planlamacı, Sosyal Bilimci

9.15-10.30

Zirve İkinci Oturumu

Deprem ve Sivil Toplum

Deprem ve sivil toplum, kamusal yapılar, özerk kurumlar, sivil toplum örgütleri ve deprem öncesi, esnası ve sonrası sorumluluklar, gelecek projeksiyonları ele alınacaktır.

 

Panelistler

Recep ŞALCI, AFAD Arama ve Kurtarma Daire Başkanı

İbrahim Özer, KIZILAY, Afet Yönetimi ve İklim Değişikliği Genel Müdürü

Mine GÜLTEKİN, Koordinasyon Sorumlusu Yrd. UNHCR

Aziz ŞASA-Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Başkanı

 

Moderatör: Prof. Dr. Mustafa BAYRAM

10.30-10.45

Ara

10.30-11.15

4. Çağrılı Konuşma

Prof. Dr. Ebru ŞALCIOĞLU

Deprem ve Psikoloji

 

11.15-12.30

Zirve Üçüncü Oturumu

Depremin Psiko-Sosyal Boyutu

Depremin en yıkıcı boyutu olan psikolojik, sosyal ve sağlık alanındaki durum, eğitimle yapılması gerekenler, yaşanan sorunların çözümü, konunun psiko-sosyal boyutları ve geleceğe yönelik projeksiyonlar ele alınacaktır.

 

Panelistler

Prof. Dr. Barış ERDOĞAN, Üsküdar Üniversitesi, Sosyoloji Böl.

Prof. Dr. Kasım KARATAŞ, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Hizmet Böl.

Prof. Dr. Emrah CİNKARA, Gaziantep Üniversitesi, Yab. Dil. Eğitimi Böl.

 

Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Nur İNCETAHTACI

12.30-13.45

Öğle Yemeği

13.45-15.00

Zirve Dördüncü Oturumu

Depremin Teknik Boyutu

Depremin yapı, malzeme, bina, zemin, denetim ve mevzuat gibi pek çok teknik unsuru bulunmaktadır. Yaşanan depremin teknik boyutu, süreçler, yapılması gerekenler, sorunlar, çözümler ve geleceğe yönelik projeksiyonlar ele alınacaktır.

 

Panelistler

Prof. Dr. Alper İLKİ, İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Müh. Böl.

Prof. Dr. Candan GÖKÇEOĞLU, Hacettepe Üniversitesi, Jeoloji Müh. Böl.

Prof. Dr. Adem DOĞANGÜN, Karadeniz Teknik Üniversitesi, İnşaat Müh. Böl.

Prof. Dr. Mustafa ŞAHMARAN, Hacettepe Üniversitesi

 

Moderatör: Prof. Dr. Nildem TAYŞİ

15.00-15.15

Ara

 

15.15-16.15

 

5. Çağrılı Konuşma

Prof. Dr. Şükrü ERSOY

16.15-17.30

Zirve Beşinci Oturumu

Deprem ve Şehircilik

Depremin ve şehircilik, depreme dayanıklı şehirler, yeni yaklaşımlar, sahadan durum analizleri, yapılması gerekenler, kamu ve özel sektörün durumu, geleceğe yönelik projeksiyonlar ele alınacaktır.

 

Panelistler

Prof. Dr. Zafer Savaş ŞAHİN, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Tapu Kadastro Y.O.

Prof. Dr. Yakup BULUT, Gaziantep Üniversitesi, Siyaset Bil. ve Kamu Yön. Böl.

Prof. Dr. Ali Fırat ÇABALAR, Gaziantep Üniversitesi, İnşaat Müh. Böl.

Prof. Dr. Atilla ENGİN, Gaziantep Üniversitesi, Arkeoloji Böl.

 

Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Esra DEMİRCİOĞLU

17.30-18.00

Zirve Sonuç Bildirgesinin Açıklanması

 

Kapanış

PROGRAM