• 0342 317 2000

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem, on binlerce insanın hayatının kaybetmesine sebep olmuştur. Milyonlarca insanın etkilendiği ve arkada çok büyük sosyal ve ekonomik yıkım bırakan bu depremin yıldönümünde geçmişe, günümüze ve geleceğe farklı bir gözle ve çok boyutlu şekilde bakmak üzere düzenlenen “Deprem Bölgesi Zirvesi” ilk defa bölgenin odağında gerçekleştirilecektir.

 

15-16 Şubat 2024 tarihlerinde Gaziantep Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi tarafından "Deprem Bölgesi Zirvesi" gerçekleştirilecektir. Zirve kapsamında depremin teknik, sosyal,hukuki,eğitim, ekonomik, kentsel ve sağlık boyutları Çağrılı Konuşmacılar ve Panelistler tarafından ele alınacaktır. Üniversitelerden uzmanlar, Kamu kurum ve kuruluşları, Sivil Toplum Örgütleri, Bakanlıklar, Adli Kurumlar ve Yöneticiler gibi farklı taraflar bu panel ve konuşmalarda yer alacaktır.

 

Meydana gelen depremin yıkıcı etkisinin büyük olması sebebi ile bölgede çok büyük bir felaket yaşanmıştır. Depremden yerel halkla beraber, ziyaretçiler, mülteciler ve sığınmacılar da etkilenmiştir. Yaralananlarla birlikte, can ve mal kayıpları da çok önemli bir seviyeye ulaşmıştır. Depremde uzuvlarını kaybeden, deprem sonrası bu şekilde yaşamaya maruz kalanlarla birlikte, engellilerin de depremde yaşadıkları ve deprem esnasında enkaz altında kalmaları ise bu deprem gerçeğinin bilinmeyen diğer acılarından olmuştur. Toplumun her kesiminde yıkıcı etki yaratan depremlere hazır olmak pek çok farklı boyutun ele alınması ile mümkün olabilecektir.

 

Deprem genel olarak tek eksenli olarak değerlendirilmektedir. Deprem her afette olduğu gibi teknik, sosyal, ekonomik, hukuki, kentsel ve daha pek çok boyutları ile ele alınması gereken bir konudur. Zirve, tüm bu boyutları ele alarak, depremin öncesi, süreci ve sonrasına yönelik elde edilen tecrübelerin ele alınacağı, yeni bilgilerin sunulacağı, gelecek projeksiyonları çizmeyi amaçlamaktadır. Bu Zirve’nin paydaşları ise normal günlük hayatına devam eden insanlar, politika yapıcılar, teknik insanlar, kamu kurum temsilcileri, sivil toplum örgütleri, ekonomistler, hukuk yapıcıları ve uygulayıcıları, sahadan insanlar ve bilim insanları olacaktır.

 

Deprem, mühendislik biliminin pek çok alanını ilgilendirirken (yapı, malzeme, tasarım, inşaat, mimari, statik, kalite, denetim, yerbilimi, jeofizik, jeoloji, lojistik, risk yönetimi, gıda, güvence, mimari, şehircilik vb.) aynı zamanda sosyal alanları da (sosyoloji, psikoloji, aile, sosyal destek, etik, eğitim, kültür-sanat, hukuk, kamu, idari, yönetim, politika vs.) ilgilendirmektedir. Bununla birlikte depremin ekonomik bir boyutu (makro, mikro, bölgesel, sürdürebilirlik, fizibilite vb.) olurken diğer taraftan özellikle depremin ortada bıraktığı on binlerce hukuki davayı da ilgilendirmektedir. Bugün deprem sonrasında yargıyı ve yargının paydaşlarını ilgilendiren on binlerce dava önümüzdeki günlerin sorunları olacak iken, konunun travmatik sosyal etkisinin ise

 

onlarca yıl birey ve toplum üzerinden kalkmayacağı öngörülmektedir. Ama bu önümüzdeki süreçte tüm disiplinlerin bir araya gelerek ortak bir çalışma yapması, ortak hareket etmesi, diğer bir alandaki durumdan haberdar olması ve en önemlisi ise hak ve güven temelli çözümler bulmaları gerekmektedir.

 

Yapılacak olan “Deprem Bölgesi Zirvesi”ne konusunda kamuoyunun da yakından tanıdığı farklı branşlardan uzman kişiler katılarak ve deprem ve afetler konusunda bilgiler verecektir.

 

“Deprem Bölgesi Zirvesi” hakkındaki bilgilere https://depremzirvesi.gantep.edu.tradresinden takip edilebilecektir.

ZİRVE HAKKINDA