• 0342 317 2000

 • Prof. Dr. Mustafa BAYRAM, Gaziantep Üniversitesi, Müh. Fak. Dekanı, Zirve Düzenleme Kurulu Başkanı
 • Prof. Dr. Nildem TAYŞİ, Gaziantep Üniversitesi, Müh. Fak., İnşaat Müh. Böl. Başkanı
 • Prof. Dr. Talha EKMEKYAPAR, Gaziantep Üniversitesi, Müh. Fak., İnşaat Müh. Böl.
 • Prof. Dr. Emrah CİNKARA, Gaziantep Üniversitesi, Yabancı Diller YK Müdürü, Eğitim Fak., Yabancı Diller Eğ. Böl.
 • Doç. Dr. Abdulcabbar YAVUZ, Gaziantep Üniversitesi, Müh. Fak. Dekan Yrd.
 • Doç. Dr. M. Tolga GÖĞÜŞ, Gaziantep Üniversitesi, Müh. Fak., İnşaat Müh. Böl.
 • Dr. Öğr. Üyesi Nur İNCETAHTACI, Gaziantep Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fak. Sosyoloji Böl./GAÜN Uluslararası İlişkiler Ofisi Uzmanı
 • Dr. Öğr. Üyesi Esra Eylem KARATAŞ, Gaziantep Üniversitesi, Müh. Fak. Dekan Yrd.
 • Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Emre ZORLU, Gaziantep Üniversitesi, Hukuk Fak. Kamu Hukuku Böl.
 • Dr. Öğr. Üyesi Esra DEMİRCİOĞLU, Gaziantep Üniversitesi, Mimarlık Fak., Şehir, Bölge ve Planlama Böl.
 • Arş. Gör. Abdulhadi PALA, Gaziantep Üniversitesi, Müh. Fak., İnşaat Müh. Böl.
 • Fakülte Sekreteri Mehmet Kaplan, Gaziantep Üniversitesi, Müh. Fak.
 • Meral KURT, Gaziantep Üniversitesi, Müh. Fak. Personeli
 • Hüseyin TURĞAL, Gaziantep Üniversitesi, Müh. Fak.
 • Engin ERTUĞRUL, Gaziantep Üniversitesi, Müh. Fak. Makine Mü. Böl.
 • Gizem Kozaklı AKSU  Gaziantep Üniversitesi, Müh. Fak.
 • Fisun YEDİÇ Gaziantep Üniversitesi, Müh. Fak.
 • Serap EKİNCİ Gaziantep Üniversitesi, Müh. Fak.

DÜZENLEME KURULU